• Engagerande innehåll som rankar och konverterar?
  • Produktbeskrivningar till din webshop eller Amazon-store?
  • Copywriting för web, email eller sociala medier?

En SEO-copywriter är en person som skriver texter för webben med fokus på sökmotoroptimering (SEO). Målet med detta skrivande är att göra webbsidans innehåll både engagerande för läsaren och optimerat för sökmotorer som Google. Detta hjälper till att förbättra webbplatsens synlighet och ranking i sökresultaten, vilket i sin tur kan leda till mer trafik och konverteringar.

Saker en bra SEO-copywriter kan göra för dig

Nyckelords-research (keyword research)

Identifiera och integrera relevanta sökord i innehållet på rätt sätt utan att ”keyword-stuffa” (överanvända) dem.

En skicklig SEO-copywriter utför omfattande nyckelordsundersökningar för att identifiera relevanta och högt sökta termer relaterade till ämnet. De fokuserar på att hitta en balans mellan högtrafikerade nyckelord och de mer nischade långsvansnyckelorden. Det är viktigt att integrera dessa nyckelord på ett naturligt sätt i texten, undvikande av ”keyword-stuffing”, vilket kan leda till straff från sökmotorerna och en dålig användarupplevelse.

Optimering av rubriker och metabeskrivningar

Skapa engagerande och optimerade rubriker och metabeskrivningar som uppmuntrar klick.

En effektiv SEO-copywriter vet hur man skapar lockande rubriker och metabeskrivningar. Dessa element är avgörande eftersom de ofta är det första en användare ser i sökresultaten. En bra rubrik och metabeskrivning bör inte bara innehålla relevanta nyckelord utan också locka till sig läsarens uppmärksamhet och förmedla innehållets kärna.

Skriva mycket högkvalitativt innehåll

Förutom SEO måste innehållet vara relevant, värdefullt och engagerande för läsarna.

Utöver att optimera för sökmotorer, förstår en bra SEO-copywriter betydelsen av att skriva innehåll som är engagerande, informativt och värdefullt för läsarna. Det innebär att skapa välresearchat innehåll som svarar på läsarnas frågor och erbjuder reellt värde.

Anpassa innehåll och struktur för sökmotorernas algoritmer

Ha en uppdaterad kunskap om hur sökmotorer fungerar och vilka faktorer som påverkar rankingen.

SEO-copywriters måste hålla sig uppdaterade med de senaste trenderna och förändringarna i sökmotorernas algoritmer. De behöver också förstå principer för informationsarkitektur och användarupplevelse, såsom webbplatsens navigationsstruktur, sidlayout, och innehållshierarki, vilket spelar en stor roll i hur väl innehållet rankar.

Optimera intern- och extern länkning

Strategiskt inkludera interna och externa länkar för att förbättra användarupplevelsen och stärka innehållets auktoritet.

Interna länkar hjälper till att etablera en informationshierarki på webbplatsen, medan externa länkar kan öka trovärdigheten och auktoriteten för ditt innehåll. En skicklig SEO-copywriter vet hur man integrerar dessa länkar på ett sätt som förbättrar användarupplevelsen och stödjer SEO-strategin.

Förhöja användarupplevelsen (UX)

Eftersom användarupplevelsen är en rankingfaktor är det viktigt att innehållet är lättläst, välstrukturerat och mobilt vänligt.

SEO-copywriters måste skapa innehåll som är lättläst, välstrukturerat och mobil-anpassat. Detta innebär att använda korta stycken, underrubriker, punktlistor och visuella element för att göra texten mer ”skumläsnings-vänlig” och engagerande för läsarna.

Matcha innehåll mot specifika sökintentioner

Förstå vad användaren vill hitta när de söker efter ett specifikt sökord och skapa innehåll som matchar den avsikten.

  • Matcha användarens avsikt: Förstå varför användaren utför en sökning – för information, för att köpa något, för att hitta en specifik webbplats, etc.
  • Skapa målinriktat innehåll: Utveckla innehåll som tillgodoser dessa avsikter, oavsett om det är informativa blogginlägg, produktrecensioner eller köpguider.

Artiklar

Få sökarna att klicka (Öka din click-trough rate)

SEO copywriting strategier för icke nybörjare

Gratis mejlutskick som visar hur man väljer ord som skapar handling