Copywriting

Av: Daniel Bengtsson, senast uppdaterad: 2023-11-10

Var är copywriting?

Copywriting är konsten att använda ord för att inspirera handling och påverka beslut. Det skiljer sig från andra skrivformer genom att det kombinerar forskning, kreativitet, skrivfärdighet, psykologi och försäljningstekniker för att uppnå kommersiella mål. En copywriter är inte bara en skribent, utan en försäljare som använder text som sitt verktyg.

Spana in vår: Gratis Copywriting kurs

Det primära syftet med copywriting är att fängsla läsarens intresse, engagera hennes känslor och styra henne mot en önskad handling – vare sig det är att köpa en produkt, donera till en välgörenhet, ändra en vana, eller delta i en händelse. Det är en form av kommunikation som är affärskritisk, för det är direkt kopplat till ekonomiska resultat.

Varje text som en copywriter skapar är avsedd att leda till handling. Till skillnad från journalistik, som informerar om händelser som redan inträffat, är copywriting proaktivt; det syftar till att skapa förändringar och resultat. Ditt mål som copywriter är att flytta din läsare från intresse till handling, att omvandla en potentiell kund till en faktisk kund.

För att bli framgångsrik inom copywriting krävs förståelse för målgruppen och förmågan att övertyga genom ord. Det goda nyheterna är att kompetensen att skriva övertygande copy kan förbättras genom övning och studier. Du behöver inte nödvändigtvis en formell utbildning; många av färdigheterna kan finslipas genom praktisk tillämpning och genom att lära av andra som är framstående inom området. Och med rätt resurser, som den här boken, kan du utvecklas från nybörjare till skicklig copywriter och påverka både beteenden och ekonomier.

Copywriting knyter samman tre essentiella ”con”-begrepp: konversera, övertyga och konvertera.

Konversera Din text bör kännas som en naturlig del av en dialog. Det är inte bara en enkelriktad kommunikation utan en utbytestänkande som om du hade ett personligt samtal med läsaren.

Övertyga Texten ska inte bara informera, den ska övertyga läsaren om värdet av det som erbjuds. Det innebär att koppla an till läsarens behov, önskningar och smärtor med lösningar som känns angelägna och nödvändiga.

Konvertera Slutmålet för copywriting är handling – att omvandla intresse till köp, att leda läsaren till att vilja göra det du föreslår. Det handlar inte bara om att sälja en produkt eller tjänst, utan om att skapa ett värde så överbevisande att läsaren väljer att agera.

Läs mer i vår: Gratis Copywriting kurs

Varför är copywriting så värdefullt och viktigt?

Copywriting är vad som möjliggör skalbar försäljning. Det gör att du kan nå ut till massor av människor samtidigt, till skillnad från det traditionella, tidskrävande sättet att sälja personligen till varje enskild kund. Genom strategiskt utformade ord i annonser, på webbplatser, i nyhetsbrev och andra medier arbetar ditt budskap kontinuerligt, även när du själv inte är närvarande.

Att driva läsaren till köp är kärnan i en copywriters uppdrag. Om inte läsaren tar steget från intresse till köp, då har inte copywritern gjort sitt jobb. Det är en finess att inte bara sälja, utan att inspirera läsaren till att vilja köpa. Att skriva copy är att hjälpa läsaren att fatta ett beslut – inte att tvinga fram det.

Att ”stänga affären” kan uppfattas som något negativt, men i copywriting tänker man snarare på det som att hjälpa läsaren att nå fram till ett beslut, att korsa mållinjen med ett ”ja” istället för att vandra i osäkerhetens ”kanske”.

God copywriting fångar läsaren med sin lekfullhet och relevans, precis som Willys gjorde med sin kampanj. Den är direkt, ärlig, och baserad på dialogens principer, och syftar till att skapa en känsla av att det var värt att läsa texten.

Att skriva copy är att uttrycka ett ”jag vill” – du vill att läsaren ska göra något specifikt. Använda dina ord och argument för att väcka ett ”jag vill också” hos läsaren, och leda dem till ett beslut. Det är copywritingens magi – att förvandla ord till handling och handling till resultat.

Copywriting är en specialiserad form av skrivande som har som syfte att övertyga en person att vidta en viss åtgärd, som till exempel att göra ett köp, teckna en prenumeration eller byta åsikt. Det skrivna materialet, som kallas ”copy”, är ofta kortfattat och kärnfullt, destillerat ner till det mest väsentliga för att effektivt kommunicera sitt budskap.

Det finns två huvudsakliga typer av copywriting:

 1. Varumärksescentrerad copy: Denna typ av copywriting syftar till att skapa och förstärka ett varumärkes identitet och känslomässiga band till konsumenten. Det handlar om att bygga upp varumärkets image och berätta dess historia på ett sätt som resonanserar med mottagaren på en djupare nivå. Det är en mer indirekt form av påverkan som syftar till långsiktig lojalitet och varumärkeskännedom.
 2. Copy som får något att hända: Detta är direkt respons copywriting, även känd som sales copywriting. Det är mycket direkt och fokuserat på att driva omedelbara åtgärder från konsumenten, som ett köp eller en anmälan. Här är det viktigt att snabbt kommunicera fördelarna med en produkt eller tjänst och ge läsaren en stark anledning att agera omedelbart.

Ingen av dessa typer av copywriting är överlägsen den andra; båda spelar kritiska roller inom marknadsföring och reklam. En skicklig copywriter förstår när och hur man använder varje typ för att uppnå önskad effekt, oavsett om det handlar om att bygga ett varumärke över tid eller att generera en snabb försäljning. Det viktiga är att känna sin publik och ha ett klart syfte med sin copy, vare sig det är att informera, övertyga, eller underhålla.

Copywriting är essentiellt för att skapa en identitet och drivkraft för ett varumärke, och det manifesteras i flera olika former.

Varumärksescentrerad copy

Detta omfattar allt från slagkraftiga slogans till kreativa rubriker och berättelser som förmedlar varumärkets personlighet. Exempel på detta inkluderar:

 • Slogans och taglines som sammanfattar varumärkets essens.
 • Rubriker på webbplatser och i annonser som drar uppmärksamhet.
 • Berättelser som binder samman varumärket med konsumenten på en emotionell nivå.
 • Förpackningstexter som kommunicerar varumärkets unika egenskaper och värden.

Fördelarna med denna typ av copywriting är tydliga: du formar hur folk uppfattar ditt varumärke, skapar emotionella band till kunderna och skiljer dig från konkurrenterna.

Copy som får något att hända

Denna form av copywriting syftar till att omedelbart motivera läsaren till handling. Det inkluderar:

 • Reklam i olika medier som uppmanar till köp.
 • Försäljningsbrev och e-post som är designade för att övertyga och konvertera.
 • Landningssidor som framhäver produkters fördelar och uppmanar till köp.
 • Meddelanden som genererar omedelbara reaktioner från kunderna.

Copy som får något att hända har ett tydligt värdeerbjudande och en stark uppmaning till handling. Denna metod ger dig förmågan att mäta och följa upp resultat direkt och ger ofta en hög avkastning på investeringen.

Skillnaden mellan copytyperna

Varumärksescentrerad copy tenderar ofta att få mer uppmärksamhet och vinna priser för sin kreativitet, men det är Copy som får något att hända som direkt bidrar till försäljningen och den ekonomiska framgången för ett företag. Båda formerna är nödvändiga för ett varumärkes långsiktiga hälsa och omedelbara resultat.

Copywriting vs Content Writing

Det är också viktigt att skilja mellan copywriting och content writing:

 • Copywriting är inriktat på att snabbt driva till handling eller bygga upp ett varumärke. Det är mer direkt och fokuserat på försäljning.
 • Content writing handlar om att skapa värdefullt innehåll som attraherar och utbildar tänkbara kunder, ofta för att bygga relationer över tid.

Medan produkttexter kan räknas som copywriting på grund av deras direktförsäljande natur, kan artiklar och guider

Gå till: Gratis Copywriting kurs