Seo Göteborg

Vi arbetar med SEO (och Copywriting) i hela Norden. Vi har faktiskt kunder även i andra delar av världen, såsom Spanien, USA, Kanada och Australien. 

Vi ställer höga krav på våra medarbetare – Masternivå inom konsumentbeteende, statistik och marknadsföring – och vi säkerställer att vårt arbete med både SEO och Copywriting är förankrat i både “best practices” och modern forskning för att optimera mot kundens affärsmål.

SEO och Copywriting i Göteborg

Bakom SEO-copywriter.se står företaget Heads up consulting AB, en digital marknadsföringsbyrå i Göteborg. Vi hjälper företag över hela världen att synas på google med budskap som kunder resonerar med.

SEO är marknadsföring och därmed konsumentpsykologi

Många SEO-byråer missar poängen med sökmotorsoptimering. 

Vi nöjer oss inte med att du ska synas högt upp i sökresultat, vi vill att du bygger relationer och tjänar mer pengar. Därför är vi en digital marknadsföringsbyrå och inte bara en SEO-byrå.

Modern marknadsföring där psykologi möter data

Att jobba “data-drivet” har blivit ett buzzword bland svenska företag idag.

De flesta SEO-byrårer i Göteborg saknar riktig kompetens inom både statistik, psykologi och marknadsföring.

Vi vet att människor inte beter sig rationellt alla gånger… Och vi vet hur man ligger steget före. Det hjälper även att en av våra grundare länge tillhört den yttersta världstoppen i onlinepoker. 

Med starka underliggande kunskaper inom bland annat personlighetspsykologi, beteendeekonomi, socialpsykologi och kvantitativ metod tolkar vi sentimentet i marknaden och tajmar din position rätt.

Erfarna ekonomer och förtroendebaserade relationer

Vi utve.

Kontakta oss

m@rketing.se

+46704400024