Eugene Schwartz- TURN YOURSELF INTO A LEARNING MACHINE (copywriting exempel med analys)

Eugene Schwartz- TURN YOURSELF INTO A LEARNING MACHINE

Denna sida från en annons av Eugene Schwartz är ett utmärkt studiematerial för den som vill lära sig om effektiv copywriting. Låt oss titta på de olika delarna av annonsen och deras tänkta effekt.

Rubrik

Den här rubriken från Eugene Schwartz är ett klassiskt exempel på copywriting som är utformad för att fånga uppmärksamheten och väcka intresse. Låt oss bryta ner de olika elementen :

Storlek och typsnitt

Rubriken är stor och användningen av ett fetstilt typsnitt gör den omöjlig att ignorera. Detta är en teknik som är avsedd att dra ögat till texten, särskilt i en tidning eller annons där det kan finnas många konkurrerande budskap.

Användning av Imperativ

”TURN YOURSELF INTO” är en kraftfull uppmaning till handling. Den talar till läsaren och skapar en känsla av att läsaren har makten att förändra något inom sig själv.

Identitetbyggande

Genom att säga ”YOURSELF”, gör Schwartz det personligt. Det är inte en abstrakt idé utan snarare något du som läsare kan göra.

Väcker nyfikenhet och avger ett löfte

”LEARNING MACHINE” är en metafor som lovar en transformation som ger läsaren en nästan övermänsklig förmåga. Det väcker nyfikenhet – hur kan en person bli en ’inlärningsmaskin’?

Lösningens enkelhet

”These Simple Tricks Will Show You How To” antyder att metoden eller produkten inte bara är effektiv utan också lätt att förstå och implementera. Det tar bort eventuell tvekan om att processen kan vara komplicerad eller otillgänglig.

Benefit-driven: Rubriken fokuserar på fördelen för läsaren snarare än på produkten eller tjänsten i sig. Det är inte produktens egenskaper som framhävs, utan vad produkten kan göra för dig.

Användning av Kraftfulla Ord: ”Simple” och ”Machine” är ord som bär starka konnotationer. ”Simple” avlägsnar barriärer till handling, medan ”Machine” indikerar effektivitet och produktivitet.

Under-rubrik

Den underliggande texten som börjar med ”Starting in as little as five short minutes…” lovar omedelbar belöning och resultat. Det är en teknik för att skapa brådskande och förväntan.

Personligt tilltal

Schwartz skriver direkt till läsaren och tilltalar denne som ”du”, vilket skapar en känsla av en-till-en-kommunikation. Detta gör budskapet mer personligt och relaterbart.

Det finns en garanti

Det erbjuds en pengarna-tillbaka-garanti, vilket minskar risken för läsaren och ökar trovärdigheten i löftet.

Styckeindelning och typografi

Texten är indelad i korta stycken med varierande typsnitt och storlekar, vilket underlättar läsningen och hjälper till att framhäva viktiga punkter.

Bullet points och listor

Användningen av punktlistor gör informationen lätt att skanna och understryker de viktigaste fördelarna eller funktionerna.

Uppmaning till handling

Han avslutar med en stark uppmaning till handling, vilket är ett kritiskt element i all copywriting. I det här fallet är det en uppmaning att skicka in ett svarskort, vilket är den önskade åtgärden annonsen vill framkalla.

Socialt bevis och auktoritet

Schwartz introducerar sig själv och sin auktoritet i ämnet, vilket lägger vikt vid hans expertis och ökar trovärdigheten.

Specifik språkanvändning

Han använder kraftfulla ord och fraser som ”UNDISCOVERED BRILLIANCE” och ”HIDDEN POWER OF YOUR MIND”, vilket väcker känslor och nyfikenhet.

Riskminimering

Genom att betona garantin och möjligheten att få pengarna tillbaka om man inte är nöjd, tar Schwartz bort den finansiella risken för läsaren.

Tydlig adress och instruktioner

Kontaktdetaljerna och anvisningarna för hur man beställer boken är tydligt angivna, vilket minskar friktionen för läsaren att vidta åtgärder.

Design och utformning

Huvudrubrik (överst på sidan): ”TURN YOURSELF INTO A LEARNING MACHINE” är placerad för att omedelbart fånga läsarens uppmärksamhet och locka dem att fortsätta läsa.

Under-rubrik (direkt under huvudrubriken): Här finns en mindre text som lovar snabba resultat (”Starting in as little as five short minutes…”). Denna del är avsedd att bygga på intresset som skapats av huvudrubriken och ger ett specifikt löfte om värdet av att läsa vidare.

Kroppstext (huvuddelen av texten på sidan): Denna del är fylld med information om vad produkten kan göra för läsaren och innehåller punktlistor, fördelar, och specifika argument som är utformade för att övertyga läsaren om att produkten är värd att investera i.

Garanti (ofta i slutet eller vid sidan av kroppstexten): Schwartz presenterar en pengarna-tillbaka-garanti, vilket är placerat för att minska risken för läsaren och öka förtroendet för produkten.

Uppmaning till handling (vanligtvis i slutet av annonsen): Instruktioner om hur man beställer produkten, inklusive ett svarskort eller kontaktinformation, motiverar läsaren att agera direkt.

Personligt meddelande eller signatur (ibland i kanten eller i slutet av annonsen): Där kan det finnas en signatur eller ett meddelande från skaparen av produkten, som Schwartz i detta fall, för att lägga till en personlig touch och bygga auktoritet.

Särskilda erbjudanden eller tidsbegränsade bonusar (kan vara utspridda i annonsen eller nära uppmaningen till handling): Dessa är designade för att skapa brådska och öka konverteringen genom att erbjuda något extra om läsaren agerar snabbt.

Värt att notera

Kroppstext (ovanför Eugene Schwartz bild till vänster): ”Ja! Här är äntligen din chans att befria den ODÄCKTA BRILLIANSEN inom dig… och påminna dig själv om hur du kan använda din förmåga att absorbera fakta så snabbt och enkelt som du gjorde för flera år sedan… och göra det på en gång!”

Detta avsnitt är placerat för att förstärka löftet som ges i rubriken och under-rubriken, och för att ge läsaren en känsla av att de har något värdefullt inom sig som bara väntar på att upptäckas och utnyttjas.

Sidnot (bredvid kroppstexten till vänster): ”VIKTIGT MEDDELANDE! För att vinna din uppmärksamhet i denna annons har vi använt mycket starka ord. Men tro oss när vi säger att de faktiskt inte är överdrivna. Faktum är att ord inte kan beskriva den enorma förmåga att lära som du kan uppnå med hjälp av de enkla tekniker som beskrivs i denna bok.”

Denna sidnot är placerad för att stärka budskapet i kroppstexten och för att förklara användningen av starka ord i annonsen, som ett sätt att validera de starka påståenden som görs och för att försäkra läsaren om deras autenticitet.

Texten bredvid Eugene Schwartz bild (till höger): ”För de senaste tio åren, har Eugene Schwartz varit mannen bakom några av de mest vinstgivande annonserna och kampanjerna inom postorder-affärer.”

Placeringen av denna text är avsedd att etablera Schwartz auktoritet och expertis, och att därmed öka trovärdigheten för annonsens löften.

Uppmaning till handling (i botten av annonsen): ”SKICKA INTE KUPONGEN IDAG”

Detta är en omvänd psykologi strategi som används för att få läsaren att bli nyfiken och intresserad av att ta reda på varför de inte borde skicka in kupongen direkt, vilket kan öka sannolikheten för att de faktiskt gör det.

Slusats

Det Schwartz gör så effektivt i denna annons är att kombinera dessa element för att bygga upp ett övertygande fall, och sedan leda läsaren mot ett specifikt beteende – i det här fallet, att beställa boken. Varje dimension av annonsens utformning tjänar ett syfte och är noga designad för att läsaren ska ta till sig budskapet och närma sig en konvertering. Varje del av annonsen har en strategisk placering och syfte för att föra läsaren genom en ”resa” från uppmärksamhet till intresse, önskan och slutligen åtgärd (enligt AIDA-modellen i marknadsföring).

Översättning och djupanalys av annonsen

”Låt mig förklara! Jag bryr mig inte om du är nio år gammal eller nittio… man eller kvinna… oavsett hur dålig din utbildning kan vara idag!

Det spelar ingen roll hur dåligt du presterade i skolan som barn… hur svårt det är för dig att koncentrera dig idag… hur dåligt ditt minne kan vara… hur mycket av en fånge du är av försvagande mentala vanor… hur omöjligt det kan verka för dig idag att DU kunde läsa en hel bok på så lite som en halvtimme – att DU kunde sätta stopp för affärs- och finansiella problem som får dina vänner att bli mållösa – att DU kunde hålla en hel sal full av människor HELT FÄNGSLADE AV KRAFTEN I DIN FANTASI, DIN FÖRSTÅELSE, DIN FÖRMÅGA ATT ÖVERFÖRA DET TALADE ORDET!”

Syftet med denna del av annonsen är att tala direkt till läsaren och bryta ner eventuella invändningar eller självbegränsande övertygelser som de kan ha om deras förmåga att dra nytta av produkten. Genom att adressera dessa tvivel direkt (”…hur dåligt du presterade i skolan som barn…”), försöker copywritern att skapa en känsla av inkluderande och förståelse, samtidigt som de lägger grunden för produktens transformationella löfte (”…att DU kunde läsa en hel bok på så lite som en halvtimme…”).

Detta är en teknik för att skapa hopp och inspiration, vilket kan öka läsarens intresse och tro på att de också kan uppnå de resultat som annonsen lovar. Det är också ett sätt att förstärka att produkten är designad för alla, oavsett ålder eller bakgrund, vilket breddar den potentiella marknaden och appellen.

”Vad är hemligheten? Det är så enkelt som så här – jag tror att du kan utföra var och en av dessa bedrifter – och mer – mycket lättare och snabbare än du någonsin drömt om – på grund av detta enkla faktum:

Jag tror att ditt sinne fungerar idag på bara HÄLFTEN av sin verkliga kraft – enbart för att ingen någonsin har visat dig det rätta sättet att låta varje bok, varje artikel, varje ämne du önskar lära dig, LÄRA SIG SJÄLV HALVVÄGS!”

Syftet med denna textdel i annonsen är att avslöja ”hemligheten” bakom produkten eller tjänsten som annonseras, vilket är en vanlig taktik i copywriting för att bygga upp intresse och förväntan. Genom att hävda att läsarens sinne fungerar på en bråkdel av sin kapacitet, skapar copywritern en känsla av outnyttjad potential som kan locka till sig läsaren och motivera dem att lära sig mer. Dessutom förstärker det idén om att produkten erbjuder exklusiv kunskap eller tekniker som inte är allmänt tillgängliga eller kända, vilket kan göra erbjudandet mer attraktivt. Det är ett löfte om personlig förbättring och effektivitet som kan vara mycket övertygande.

VIKTIGT MEDDELANDE!

För att dra nytta av dess undergörande fördelar i varje del av ditt liv – omedelbart, inom fem korta minuter efter att du plockat upp denna revolutionerande nya bok – behöver du inte PLUGGA den; det finns absolut inget behov av att läsa den från pärm till pärm, eller ens att spendera en extraordinär ansträngning från din sida för att borra igenom den i din fritid!

Detta är INTE en lärobok! INTE en studiehandbok! Det finns inga föreläsningar – inte en enda sida som du måste pugga eller memorera i denna bok!

Istället, för första gången, här är en revolutionerande ny GÅVA TILL DIG SJÄLV – KAPACITETEN ATT AUTOMATISKT LÄRA, genom de dolda krafterna att lära som vilar i den tysta delen av ditt sinne!

Vi vill INTE att du behandlar denna förvånande volym som du skulle en vanlig bok! Allt vi ber dig om är detta:

Placera den på ditt nattduksbord, helt utan krav, i tio dagar! Bläddra igenom några sidor varje natt innan du går och lägger dig! Hoppa runt i den som du vill! Men se till att inte göra någon medveten ansträngning för att ”studera” denna bok, ”arbeta” med den, eller ens memorera den; trots det kommer du att upptäcka en av de spännande teknikerna som du kommer att hitta på varje sida!

Istället, i dessa första tio dagar ensam, kommer du att göra en förbluffande upptäckt – du kommer att lära, nästan omedelbart – helt enkelt genom att låta dina ögon vila på sidorna – att nästan utan ansträngning absorbera underverken inom professionell och personlig utveckling som väntar på dig i denna bok! Självmant kommer du att svara på dess förändringsframkallande genombrott! Utan föregående anpassning kommer du att finna dig själv automatiskt anta dess metoder!

Otroligt – timme efter timme – dag efter dag – vecka efter vecka – kommer du att upptäcka nya, aldrig tidigare skådade krafter av snabbt lärande, ständigt växande kunskapsbyggande, problemhantering, klartänkande, att skapa vänner och mycket mer – allt kommer att bubbla upp till ytan av ditt sinne och göra dig redo att automatiskt kasta dig in i handling på en bråkdel av en sekund!

Allt detta – bara för några korta ögonblick av din tid varje dag! Tillbringa dem med någon av de mest spännande, njutbara, och givande böcker som någonsin varit ditt nöje att bläddra igenom.

Bevisa det själv, helt på vår risk! Du riskerar inget annat än din tid! Vi bär hela kostnaden! Skicka in kupongen UTAN RISK – IDAG!

Syftet med denna del av annonsen är att minska den upplevda ansträngningen som krävs för att dra nytta av produkten. Det framställer boken som något annorlunda än en vanlig lärobok eller studiehandbok, vilket kan locka de som är ovilliga eller tveksamma till traditionella studiemetoder. Copywritern försöker också att skapa en känsla av enkelhet och automatik i lärandeprocessen som erbjuds genom boken, vilket kan vara mycket tilltalande för potentiella köpare. Dessutom är uppmaningen till handling i slutet avsnittet en direkt förfrågan att agera, vilket är en avgörande del av att konvertera intresse till faktiska åtgärder.

Bara för att ingen någonsin har visat dig de enkla hemligheterna för Snabbläsning, till exempel, som de lär ut på de dyraste kurserna i landet idag – nästan varje kväll, för varje läsare – finns det INGA anledningar till varför du inte skulle kunna SUS genom hela CIRKLAR runt de snabbaste läsarna du någonsin har mött – kanske till och med läsa och förstå allt du någonsin önskat läsa – två gånger så snabbt som du någonsin kunnat föreställa dig idag!

Enbart för att ingen någonsin har visat dig hur du enkelt kan eliminera de finansiella problemen du stöter på, hur du sparar hundratals kronor varje år i matbutiken, hur du håller nere dina utgifter i hemmet och kontoret, och hur du löser dessa problem till HÄLFTEN innan de ens uppstår – innan de ens kommer i din väg!

Det verkliga hemligheten till att nå TOPPPRESTERANDE ut ur ditt sinne är så enkelt som att knyta dina skosnören! Du kan bemästra det på fem minuter om dagen – helt enkelt genom att utnyttja de rätta lärande teknikerna! Lärande tekniker som är så otroligt kraftfulla och lättillämpade att din granne troligen aldrig ens har drömt om dem, och jag är villig att bevisa det för dig, i din egen hem, utan att du riskerar en krona!

Här är hur–

Den allra första timmen efter att du tagit upp denna bok, kommer du att förundras över din nya förmåga att behärska handlingar!

Allt jag ber om från dig är detta. Låt mig skicka dig, på min risk, en av de mest fascinerande böckerna du någonsin har ägt. En av de tunna böcker, som du kan läsa ut under helgen från det följande veckoslutet. Bläddra igenom några av dess sidor. Börja redan idag se framåt genom några av dess sidor. Få redo att SE STORA FÖRETAGSORD LISTADE PÅ SIDAN MENTALT. SÅ SNART DU GER DEN EN CHANS ATT ARBETA. VERKTYGEN FÖR ATT ARBETA MED! KOMMUNIKATIONSMEDLET FÖR ATT ARBETA MED!

Och här är bara början!

Bevis nummer ett – skjut upp din läshastighet–på minuter.

Först, vänd till sida 94. Läs den sidan ensam – inget mer. Sedan, plocka upp en annan bok och läs en sida i den. Sedan, vänd tillbaka – och upptäck hur lång tid det tog dig att läsa den sidan, innan du visste om denna enkla knep:

Nu, följ bara instruktionerna vi ger dig, ta en vanlig penna och placera den mellan dina tänder, och NU läs en annan sida av samma bok! Och LÄS DEN ENDAST EN GÅNG! Tiden kommer att TALA OM för dig!

SÅ SNART DU HAR SLÄPPT LOSS DEN PLÖTSLIGA ENERGIN I DITT HUVUD, KOMMER DU ATT UPPSKATTA DIN LÄSHASTIGHET. SÅ SOM DINA ÖGON BLIR VANA VID ATT BESKRIVA DET TRYCKTA SIDAN!

Men detta är bara början!

Bevis nummer två – skjut upp ditt ordförråd–

Nu, vänd till sida 135. Överblicka de fascinerande orden du hittar på denna och följande sida. Ge dig själv fem minuter. Se för dig själv hur mycket KUL det är.

Syftet med denna del av annonsen är att erbjuda konkreta, enkla steg som läsaren kan ta för att genast förbättra sina färdigheter, i detta fall läshastighet och ordförråd. Det ger läsaren en känsla av att dessa tekniker är så kraftfulla att de kan ge omedelbara resultat, vilket ökar deras önskan att prova produkten. Genom att presentera dessa som ”bevis” och inkludera specifika, detaljerade instruktioner, skapar copywritern trovärdighet och en känsla av enkelhet som gör att produkten står ut som något nytt och revolutionerande. Dessutom bygger användningen av direkta, handlingsorienterade uppmaningar på en känsla av delaktighet och engagemang från läsaren, vilket är en kraftfull taktik för att motivera till handling.

Och detta är fortfarande bara början! För när du vänder till sida 179–du kommer att spräcka matematiska problem vidöppna!

Förbered dig på detta – sätt ett kryss på denna sida, … och sedan bläddra igenom fem minuter! Och sedan ta dig an något problem i aktier, fastigheter, affärsbokföring, hushållsutgifter, marknadskostnader, upptäck genast hur du kan lösa problemet direkt!

Se för dig själv att svaret på det problemet specifikt framträder för dig på tavlan! Ett problem som plågade dig en hel vecka med multikomplexa beräkningar… en formel för dagligt beslutsfattande… en hemlig finansiell framgång som har öppnat sig för dig – från en enda förändring i vardagen… affärsmässig magi som är så enkel att göra att det nästan är överväldigande!

Vilket fält vill du lysa inom? Affärer? Teknik? Kultur? Vetenskap? Socialt? Ledarskap?

Tänk på detta! Från och med detta ögonblick, på så lite som två korta minuter om dagen, börjar du tillämpa dessa fyrkantiga tekniker som du lär dig genom att öppna de dolda resurserna av ditt sinne! Du börjar bryta igenom mentala barriärer – mentala begränsningar som har blockerat din framsteg för år!

Du börjar tappa de begränsade krafterna av ditt sinne som du har blinkat bort före – ren och starkt nu – för att återvända till ytan – styrkan och precisionen i dina formler för dubbelkontroll – redo att arbeta för dig på en blinkning av ett öga!

För ett exempel…

Vill du utveckla ”total koncentration”?

Då vänder du till sida 31… bemästra en enkel rutin… och förvandla sedan din förmåga att ta emot och minnas enorma mängder information enkelt och lätt – även i ett rum fyllt med distraktioner och splittring!

Vill du utveckla en ”bandspelarminne” för talaren?

Då vänder du till sida 72… läs den enkla lösningen som väntar på dig där… och se sedan hur dina ögon registrerar din vänners ord… bevara ditt sinne från andra personers ord… lagra upp hans tankar som om de var graverade på ditt minneskort – faktiskt öka din minneskapacitet, som du inte har gjort på många månader!

Och så vidare…

Vill du utveckla förmågan att få andra människor att ”hänga på varje ord”?

Då vänder du till sida 130… läs varje ord… och se hur otroligt enkelt det är att övervinna skräck och osäkerhet… att förvandla dina konversationer och ta ledningen omedelbart på din fot… reagera snabbt och dramatiskt… övertyga andra genom din sociala skicklighet… bygg upp dessa tankar till ryggraden och axeln och huvudet och axeln i gruppen… varje gång du önskar att göra ett intryck!

Ja! Och vill du utveckla förmågan att ruska framstegen och avanceringsproven, de stora pengarna!

Då vänder du till sida 129 för uppenbarelsen av ditt ”Test Start”… på sida 129! När du sätter detta ”Test Start” i rörelse, visar du inte bara en ny avanceringslista, innan du tar personlighets- och IQ-tester, utan du vaknar upp med ett nytt värde på din första läsning, och ökar framgångarna i din befordran med den magiska kraften – redo att gå till jobbet på en gång! Det är det fina fönstret till din nya position som spricker öppet för dig – och du kommer att stiga så högt att de stora pengarna är mer framåt än någonsin!

Läs det från pärm till pärm, helt på vår risk!

Och detta är fortfarande bara början!

Vad som beskrivs för dig på denna sida är endast ett smakprov på de revolutionerande teknikerna i din nya bok, ”HUR DU DUBBLAR DIN LÄRKRAFT” – nu tillgänglig för dig!

Syftet med den här delen av annonsen är att ge en översikt över de olika förmågorna och färdigheterna som boken lovar att förbättra genom dess metoder. Varje avsnitt erbjuder en specifik fördel, såsom att lösa matematiska problem, utveckla koncentration, förbättra minnet, och öka social kompetens. Detta gör det möjligt för läsaren att identifiera med sina egna behov och önskemål, vilket gör budskapet ännu mer relevant och personligt. Dessutom skapar varje specifik instruktion en bild av enkelhet och snabb framgång, vilket kan öka läsarens lust att prova boken. Genom att betona ”läs det från pärm till pärm, helt på vår risk” avlägsnar annonsören också potentiella hinder genom att erbjuda en riskfri möjlighet att prova produkten.