Skriv en bra om-sida

En bra om-sida förbättrar användarupplevelsen och är den perfekta platsen att visa hur ditt företag och varumärke skiljer sig från resten av marknaden.

Oavsett om du har en mindre storskalig e-handel, en företagshemsida eller någon annan typ av webbplats…..

Att komma ihåg:

  • Google märker om besökarna uppskattar din om-sida och belönar hela sajten.
  • Organisera innehållet du vill ha med på rätt sätt.
  • Skriv så folk vill läsa.
  • Fortsätt utveckla och uppdatera om-sidan löpande.

Varför är det viktigt för SEO? 

För att Google kommer se mer positivt på hela sajten om användarna verkar uppskatta just om-sidan. Det råder ingen tvekan om detta i modern SEO.

Din chans att slå fast verksamhetens DNA så alla förstår

X procent av de som agerar på en hemsida tittar på om-sidan innan man kontaktar företaget eller handlar.

Tänk på vad det betyder….

Många SEO-byråer och andra “experter” säger att man ska ha en kort text på om-sidan bara för att många besökare annars klickar iväg och inte orkar läsa.

Det försämrar alltså sidans “bounce-rate”….

Men som företagare vill du inte att alla ska stanna på din sajt (även om det är vad google vill).

Du vill konvertera potentiella kunder till faktiska kunder.

På om-sidan har du möjligheten att cementera företagets värderingar i kundernas medvetande.

Berättelserna om hur era kärnvärderingar och praktiker växt fram, stärker er autencitet, och ger potentiella kunder en chans att bygga en relation till er i sin egen takt.

Hur du skriver en bra om-sida

Ett varför och tre vad

För att kunna förstå vad din läsare vill ha måste du först förstå vad deras största utmaningar och hinder är när det gäller ert affärsområde.

Vad är läsarens största problem?

Hur ser ert värdeerbjudande ut för att lösa det?

Vad behöver du bevisa för att vinna deras förtroende?

Varje besökare är unik

seo-byråer och andra som påstår att de jobbar “datadrivet” gör oftast samma tabbe. Att tro att besökare kan representeras av ett genomsnitt….

Men varje besökare är unik, och har unika utmaningar.

Och det är först när du förstår de unika förutsättningarna och hur de skiljer sig, som du kan rikta erbjudanden åt de mest akuta smärtpunkterna och erbjuda en lösning som känns igen som trovärdig.

Erbjudandet

Det måste lösa en läsares problem. Det måste vara både tydligt och övertygande. 

Tänk att det ska kännas ungefär som “det enkla svaret på ett komplext problem”.

Invändningar och önskemål

För att nå hela vägen fram behöver du möta invändningar och önskemål i flera steg:

Steg 1 – Vad hindrar läsaren från att säga ja? vad säger deras magkänsla och vad vill dom allra helst att lösningen ska innebära?

Steg 2 – Vad finns det mer för invändningar som antingen kompletterar den första eller erbjuden en helt ny apsekt?

Steg 3 –  Nu börjar vi behandla de bredare nyanserna av potentiella problem och hinder läsaren upplever.

Ofta räcker det att bemöta 3 invändningar, men hittar du en fjärde är det ofta lagom att ta med den och sedan nöja sig där. Med 3-4 invändningar bemötta bör du alltid ha en  riktigt bra chans att bygga förtroende utifrån din om-sida.

Apråpå det här med förtroende

Det räcker faksikt inte heller att bara nämna potentiella invändningar och önskemål, utan att också visa att du förstår det underliggande behovet och betydelsen bakom de uttalade orden.

Vad säger läsarna egentligen?

Demonstrera varför de ska lita på dig

Ge ett bevis som styrker det du säger

Kunrdrecensioner

Fallstudier

Träffsäker rådgivning

Ha avslutningen i åtanke redan från början

Din om-sida bör nästan alltid ha en tydlig uppmaning till handling på slutet. 

Många potentiella kunder är redo att agera efter att ha scrollat igenom din om-sida till och från några gånger, och du vill inte missa chansen att konvertera dessa till kunder direkt i det läget.

En bra om-sida behöver en välplanerad struktur

Använd PAL-modellen

Problem

Du för först se till att du förstår vad det är för problem som din läsare upplever. Detta bör kokas ner till en tydlig och specifik smärtpunkt som ditt värdeerbjudande adresserar.

Agitaion

Förstärk problemet och väck känslor med berättelser och budskap som berör läsaren. Du vill att läsaren målar en mental bild av dess inverkan på dess ekonomi, relationer, hälsa eller livet i övrigt…. Och det är bra om det känns som att det är lite bråttom.

Lösning

Förklara hur ditt erbjudande löser problemet och tar läsaren till en bättre situation. Låt det kännas som en naturlig och övertygande utväg från det som framkom i agigationen.

PAS-modellen är grymt effektiv när det gäller att skriva en om-sida där läsaren kan känna igen sig i själva problemet, känna hur det ställer till elände i sitt liv… och föreställa sig hur bra lösningen som erbjuds faktiskt är.

Skriv en fängslande “hjälte-sektion” för din om-sida

Det här brukar vara det första läsaren ser. Det ska snabbt fånga läsarens intresse och framstå som värdefullt.

Below-the-fold

När du fångat läsarens uppmärksamhet med en vass hjälte-sektion bygger du vidare på intresset med delen som hamnar under “the fold”.  Här vill du åter bemöta själva utmaningen läsaren upplever.

Du vill sedan få läsaren att känna det obekväma med problemet.

Bygga förtorende 

Bemöta invändningar

Få det stora JA:et

Peka på det unika värdet och engagemanget och avsluta med en stark CTA som leder till att läsaren agerar och tar nästa steg.

Den sömlösa övergången du sedan vill är den mellan att fokusera på läsaren till att även inkludera information om dig och ditt erbjudande. Det viktiga här är att övergången blir sömlös och naturlig så att läsaren behåller sitt engagemang.

Vår resa börjar med ding

Expertis som talar för sig själv

En berättelse som resonerar

Ditt nästa steg

Att skriva din biografi på om-sidan 

Många potentiella kunder gillar att läsa lite mer om företagets tillkomst. Att skriva en biografi som kan – men inte måste – inlkudera grundarens personlgia resa med företaget är ofta intressant för många.

Biografin bör ha med saker som din unika bakgrund, personliga erfarenheter och på vilken värdegrund och trotsuppfattning företaget uppstått. Exempel på struktur:

Om [Ditt namn]

[Ditt namn], grundare av [Företagsnamn], har inte bara [X] antal års erfarenhet inom [Bransch/område], utan en livslång passion för att [Vad du gör/branschens mål]. Efter att ha [Beskriv en utlösande händelse eller ett problem som ledde till starten av din verksamhet], insåg [Ditt namn] att [Beskriv det vanliga problemet eller behovet i branschen]. Det var då [Företagsnmamn] föddes.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är enkelt: [Skriv ditt uppdrag på ett sätt som resonerar med läsarnas behov och attityder].

Vi är dedikerade till [vad du gör för att upfylla uppdraget] alla dagar i veckan.

Våra värderingar

Vi står fast vid värde [värde #1],[värde #2],[värde #3] – inte bara som principer för vårt företag, men som en företag, men som en del av den personliga filosofi vi alla delar.Det är dessa värderingar som leder oss när vi [beskriv hur dina värderingar påverkar ditt dagliga arbete och beslut]

Vår berättelse

Vår ursprubgshistoria är djupt rotad i [beskriv din eller ditt företags unika resa]. genom [en viktig prestatin eller ögonblick av förändring], har [namn] och teamet på [Företagsnamn] etablerat sig som din [din position i branschen/marknaden].

Förtroende genom erfarenhet

[Erkänn läsarens invändningar eller önskemål]. Vi förstår att [läsarens invändningar/önskan].

Det är därför [förklara hur du och ditt team har den erfarenhet eller utbildning som är nödvändig för att möta dessa behov].

Med [Företagsnamn], får du mer än bara [din tjänst eller produkt]. Du får ett team som är engagerat i [din läsarens framgång/förbättring/utveckling].

När du har fyllt i de specifika detaljerna som speglar din personliga och professionella resa, kommer din biografi inte bara att informera utan också inspirera dina läsare att känna förtroende och samhörighet med dig och ditt varumärke.

Aavslutningen på om-sidan är sista chansen att omvandla en läsares intresse till handling. Skriv ett stycke som uppmuntrar potentiella kunder att agera! 

Ditt nästa steg med [företagsnamn]

Du har nåt slutet på vår berättelse, men detr kan vara början på din transformation. Nu när du känner till våra värden, vår passion, och vår expertis, är det dags att fråga dig själv – är du redo att ta nästa steg?

Att utforma din CTA på om-sidan

En knapp och uppmaning till handling på omsidan bör vara både framträdande och tydlig, för att få en bra effekt på läsarens engagemang. Det kan vara effektivt att förklara konkret vad som händer efte ratt läsaren klickat – Alltså om de kan förvänta sig att tas till en sida där de kan boka ett möte, ladda ner ett dokument eller se en kostnadsfri video-kurs.

Använd bevis i din text för att bygga förtroende och stärka trovärdigheten i dina påståenden. Bevis-element kan var asådant som statistik, kundomdömen, certifikat eller andra former av omnämningar och erkännanden som ger extra tyngd i det du säger.  Exempel med PAL-modellen:

Problem

Inkludera statisik eller ett diagram eller en rapport som stödjer påståendet att problemet existeterar.

Agitation

Lyfta fram uttrag ur studien eller specifika citat från en trovärdig aktör på området, som bekräftar problemet och väcker starkare känslor kring det.

Lösning

Visa recensioner, positiva omdömen som visar hur kunder fått önskade resultat med din produkt, tjänst eller metod. Det är väldigt bra om du kan presentera fallstudier av något slag. Även om du gör det i ett sammanfattat format. Före och efter bilder med kortare beskrivningar är ett exempel. 

Genom att strategisk placera ut bevis i din text, direkt efter relevanta påståenden, kan du omedelbart stärka ditt budskap och ge konkreta bevis för att stödja dina påståenden. Allt det här bidrar till att skapa ett enhetlig och trovärdigt budskap för din läsare. Vilket ökar läsarens motivation till att agera på din CTA och ta ett steg närmare att bli din kund.